Ekonomika

Verslo steigimas, Verslo organizavimo formos, Namudinis darbas, Apskaita, Papildomas darbas (užsiėmimas), Nekilnojamas turtas, Darbas, Vienetinis darbas, Pensija, Abejingumo kreivė, Absoliutus elastingumas, Absoliutus neelastingumas, Absoliutus skurdas, Absoliutusis pranašumas, Agrarinė politika, Agroverslas, Akceleratorius, Akcija, Akcijos buhalterinė vertė, Akcijos rinkos kainos ir pelno santykis, Akcijų apyvartumas, Akcijų emisijos kaina, Akcijų pajamos, Akcijų paketas, Akcijų premija, Akcijų priedas, Akcijų verte pagrįstas atlygis darbuotojui, Akcinė bendrovė, Akcininkas, Akcininkų nuosavybė, Akcinis kapitalas, Akcizai, Akcizais apmokestinamos prekės, Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas, Akredityvas, Aktyvas, Aktyvi darbo paieška, Aktyvioji rinka, Aktyvioji sąskaita, Alga, Alokacinis efektyvumas, Alternatyvieji kaštai, Alternatyvus darbo užmokestis, Amortizacija, Amortizuota finansinio įsipareigojimo savikaina, Antidempingo muitai, Antiinfliacinė politika, Antimonopoliniai įstatymai, Antrinė vertybinių popierių apyvarta, Antrinė vertybinių popierių rinka, Antrinės žaliavos, Apatinės ribos palūkanų normų sutartis, Apdrausti dirbantieji, Apdraustos obligacijos, Apgynimas (apsaugojimas) nuo mokesčio, Apgyvendinimo vadybininkas, Aplinkosaugos vadybininkas, Apmokestinamasis pelnas, Apmokestinimas, Apsidraudimo (hedžingo) priemonė, Apsikeitimo sandoris (SWAP), Apskaitos periodas, Apyvartiniai aktyvai, Apyvartinio kapitalo ir trumpalaikių skolų santykis, Apyvartinis gamybinis kapitalas, Apyvartinis kapitalas, Apyvartos kapitalas su pardavimais, Apyvartos mokestis, Arbitražas, Arenda, Asignavimai įsipareigojimams, Asmeninės pajamos, Asmeniniai mokesčiai, Asmeninių pajamų mokestis, Ataskaita, Ataskaitinio laikotarpio išlaidos, Ataskaitinis apskaitos laikotarpis, Ataskaitinis laikotarpis, Ateities sandoris, Atestuotas auditorius, Atkuriamoji vertė, Atkuriamosios vertės metodas, Atlyginimas (uždarbis), Atlyginimo diferencijavimas, Atlygis, Atlygis darbuotojui, Atpirkimo (repo) sandoris, Atpirkimo sandoris, Atrankinio įsiterpimo rinkodaros strategija, Atsargos, Atsipirkimo laikas, Atsiskaitymų sąskaita, Atskleidimas, Atvirkštinė kotiruotė, Atvirosios rinkos operacijos, Auditas, Auditorius, Auditorius kontrolierius, Augimo akcijos, Aukso standartas, Aukštesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, Aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas, Balansas, Balansinė vertė, Balsavimas pinigais, Balsavimo teisė, Bandomoji rinkodara, Bankas, Banknotas, Banko aktyvas, Banko pasyvas, Banko rezervai, Banko skyriaus vadovas, Bankrotas, Barteris, Barų vadybininkas, Bazinė pensijų renta, Bazinės palūkanos, Bazinis kainų lygis, Bedarbiai, Bendra įmonė, Bendrasis kainų lygis, Bendrasis nacionalinis produktas (BNP), Bendrasis pelnas, Bendrasis perteklius, Bendrasis vidinis produktas (BVP), Bendrieji atidėjiniai, Bendroji agrarinė politika (BAP), Bendroji ekonominė veikla, Bendroji finansinė atskaitomybė, Bendroji infliacija, Bendroji jungtinės veiklos kontrolė, Bendroji rinka, Bendroji sutartis dėl tarifų ir prekybos, Bendrovės filialas, Bendrovės padalinio vadovas, Bendrųjų ir užsienio kapitalo įmonių filialų registravimas, Besivystančių šalių ekonomika, Beta vertė, Birža, Biržių fondas, Biržos kursas, Biudžetas, Biudžetinė politika, Biudžetinės injekcijos, Biudžetinis apribojimas, Biudžetinis finansavimas, Biudžeto deficitas, Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita, Biudžeto perteklius, Biudžeto skyriaus vadovas, Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, Biuro vadovas, Biuro vadybininkas, BNP, Boikotas, BRIC, Brokeris, Buhalterinė apskaita, Buhalterinės sąskaitos, Buhalterinis pelnas, Buhalterinių sąskaitų planas, Buhalteris, Buhalterių profesionalų etikos kodeksas, Buliai, Bulių rinka, Bumas, Būsimasis sandoris, Būsimųjų sandorių rinka, BVP, CAN SLIM, CD, Čekinė sąskaita, Čekis, Centralizuotas planavimas, Centralizuotoji ekonomika, Centrinė perkančioji organizacija, Centrinis bankas, Chroniškasis deficitas, Cirkuliacijos priemonė, Dabartinė grynoji vertė, Dabartinė vertė, Dalinė mokesčio prievolė, Dalinio rezervo principas, Darbdavių sąjungos, Darbdavys, Darbingas amžius, Darbingo amžiaus gyventojai, Darbingo amžiaus gyventojų nedarbo lygis, Darbinis mobilumas, Darbo apmokėjimas, Darbo birža, Darbo drausmė, Darbo intensyvumas, Darbo ištekliai, Darbo išteklių planavimas, Darbo jėga, Darbo jėgos rinka, Darbo kokybė, Darbo koncentracija, Darbo laikas (tarifinis), Darbo našumas (produktyvumas), Darbo pajamos, Darbo paklausa, Darbo pasiūla, Darbo pobūdis, Darbo redukcija, Darbo rinka, Darbo rinkos infrastruktūra, Darbo rinkos konjunktūra, Darbo rinkos politika, Darbo rinkos prognozavimas, Darbo sąlygos, Darbo santykiai, Darbo santykių vadybininkas, Darbo sauga, Darbo sutartis, Darbo turinys, Darbo užmokesčio fondas, Darbo užmokesčio įšaldymas, Darbo užmokesčio minimumas, Darbo užmokesčio tarifas, Darbo užmokestis, Darbo veikla, Darbo vertės teorija, Darbo vieta, Darbo vietų išsaugojimas, Darbo vietų paklausa, Darbo vietų rinka, Darbo vietų vakantiškumo lygis, Darbuotojas, Darbuotojų susivienijimai, Daugiabalsiai vertybiniai popieriai, Daugiakanalė rinkodaros sistema, Debeto kortelė, Debitorinis įsiskolinimas, Debitorius, Deficitas, Defliacija, Defliatorius, Delta, Dempingas, Departamento vadovas, Depozitas, Depozitoriumas, Depozitų sąskaita, Depresija, Detaksacija, Devalvacija, Dezinfliacija, Didelio pajamingumo obligacijos, Didmeninė prekyba, Didžiojo Kvailio Teorija, Diferecijuotoji rinkodara, Dileris, Dilerių prekės ženklas, Dinaminis efektyvumas, Disciplina, Diskontas, Diskontavimas, Diskonto norma, Diskontuotasis pinigų srautas, Disponuojamos pajamos, Diversifikavimas, Dividendai akcijai, Dividendas, Dividendinis padengimas, Dividendinis pelningumas, Dolerio standartas, Dotacija, Draudimo apsauga, Draudimo birža, Draudimo brokeris, Draudimo brokerių įmonė, Draudimo įmoka, Draudimo įmonė, Draudimo ir (ar) perdraudimo techniniai atidėjiniai, Draudimo išmoka, Draudimo laikotarpis, Draudimo liudijimas, Draudimo nuostolingumas, Draudimo objektas, Draudimo pogrupis, Draudimo rizika, Draudimo suma, Draudimo taisyklės, Draudimo tarpininkas, Draudimo tarpininkavimas, Draudimo vadybininkas, Draudimo veikla, Draudžiama veikla, Dualistinė ekonomika, Dukterinė įmonė, Dvigubas apmokestinimas, Dviguboji buhalterija, Dvipusė buhalterinė operacija, EBITDA, Efektyvumas, Efektyvus gyventojų užimtumas, Einamoji sąskaita, Ekologinė organizacija, Ekologinis žemės ūkis, Ekonometrika, Ekonomika, Ekonomikos augimas, Ekonomikos modelis, Ekonomikos objektinė struktūra, Ekonomikos subjektinė struktūra, Ekonominė ekspansija, Ekonominė gėrybė, Ekonominė integracija, Ekonominė intervencija, Ekonominė konjunktūra, Ekonominė politika, Ekonominė priklausomybė, Ekonominė renta, Ekonominė sąjunga, Ekonominė veikla, Ekonominės gerovės matas, Ekonominės kategorijos, Ekonominiai nusikaltimai, Ekonominis ciklas, Ekonominis horizontas, Ekonominis liberalizmas, Ekonominis nacionalizmas (protekcionizmas), Ekonominis nuosmukis, Ekonominis pelnas, Ekonominis potencialas, Ekonominis skaičiavimas, Ekonominis subjektas, Ekonominis žmogus, Eksplicitiniai kaštai, Eksportas, Eksporto kredito draudimo įmonė, Eksporto kvota, Eksporto licencija, Eksporto muitas, Eksporto potencialas, Eksporto skyriaus vadovas, Eksporto vadybininkas, Elastinga paklausa, Elastinga pasiūla, Elastingumas, Elektroninė prekyba, Elektroninis čekis, Elektroninių pinigų įstaigos vadovai, Elioto bangų teorija, Elitinės akcijos, Embargas, Emisija, Emisija iš bendrovės lėšų, Emisijos bankas, Emitentas, Energetikos vadybininkas, Engelio dėsnis, EONIA, EPS, Esminis įvykis, Etika, Eurodoleris, Euroobligacijos, Europinė kvalifikacijų sandara, Europos Sąjungos sanglaudos fondas, Europos Sąjungos sanglaudos fondo strategija, Europos Sąjungos žemės ūkio fondai, Europos vystymo fondas, Eurovaliuta, FaK (Fill and kill), Faktinė infliacija, Faktinės išlaidos, Faktinės kainos, Faktinis darbo užmokestis, Faktoringas, Faktūrinė sąskaita, FIFO metodas, Fiksuoto kurso rėžimas, Fiktyvi firma, Fiktyvus bankas, Fiktyvus bankrotas, Filialas, Filialo vadovas, Filipso kreivė, Finansai, Finansavimas, Finansavimo sąnaudos, Finansinė institucija, Finansinė išperkamoji nuoma, Finansinė nuoma, Finansinė panika, Finansinė sąskaita, Finansinės ataskaitos elementas, Finansinės ataskaitos straipsnis, Finansinės investicinės veiklos pajamos, Finansinės investicinės veiklos sąnaudos, Finansiniai metai, Finansiniai tikslai, Finansinio įsipareigojimo amortizacijos suma, Finansinio įsipareigojimo priverstinio vykdymo įvykis, Finansinio turto nuvertėjimo nuostoliai, Finansinis įsipareigojimas, Finansinis kapitalas, Finansinis lizingas, Finansinis mainų sandoris, Finansinis svertas, Finansinis turtas, Finansinių ataskaitų auditas, Finansinių ataskaitų audito ataskaita, Finansinių ataskaitų audito darbo dokumentai, Finansinių ataskaitų audito užsakovas, Finansinių ataskaitų patvirtinimo data, Finansinių ataskaitų rinkinio valiuta, Finansinių ataskaitų sudarymo data, Finansinių priemonių portfelio valdymas, Finansų apskaita, Finansų maklerio įmonė, Finansų rinkos, Finansų skyriaus vadovas, Finansų tarpininkas, Finansų vadybininkas, Firma, Fiskalinė drausmė, Fiskalinė politika, Fiskaliniai muitai, Fiskalinis agentas, Fiskalinis stabdys, Fizinio asmens nemokumas, Fizinis asmuo, Fizinis kapitalas, Fondas, Fondo vadovas, Fondo valdytojas, Fondų birža, Fondų fondas, Forfeitingas, Frachtas, Frančizas, Frančizo mokestis, Franko, Fundamentali analizė, Funkcinė organizacijos struktūra, Funkcinis rinkodaros organizavimas, Galutinė prekė, Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita, Galutinė vidaus audito ataskaita, Galutinis produktas, Gamintojo išperkamoji nuoma, Gamtinės žaliavos, Gamtos ištekliai, Gamyba, Gamybinė įmonė, Gamybinės atsargos, Gamybos efektyvumas, Gamybos funkcija, Gamybos orientacija, Gamybos sąnaudos, Gamybos vadovas, Gamybos vadybininkas, Gamybos veiksniai, Garantas finansų ekonomikoje, Garantinis kapitalas, Garantuotoji obligacija, Gausos ekonomika, Geležinis darbo užmokesčio dėsnis, Geltonojo šuns kontraktas, Geografinė monopolija, Gerovės ekonomika, Gėrybė, Gifeno prekė, Globalinės problemos, Globojama prekė, Grąžintina išperkamoji nuoma, Grešemo dėsnis, Grietinėlės nugriebimas, Grynasis nacionalinis produktas (GNP), Grynasis pelnas, Grynasis skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas, Grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis, Grynasis vidaus produktas, Grynieji pinigai, Grynoji infliacija, Grynoji vertė, Grynojo turto mokesčiai, Grynosios investicijos, Grynosios pajamos, Grynųjų pinigų ciklas, Grynųjų pinigų srautas akcijai, Gyvatė, Gyvenimo trukmės pajamos, Gyventojų pasiskirstymas pagal pajamas, Hedžingas, Hekšerio-Olino dėsnis, Hierarchinė struktūra, Hiperinfliacija, Hipoteka, Hipotekos agentūra, Hipotekos lakštai, Holdingas, Honoraras, Horizontalioji integracija, Horizontalioji rinkodaros sistema, Horizontalusis kainos nustatymas, Įėjimas į rinką, Įgaliojimas, Ilgalaikė nuoma, Ilgalaikės skolos, Ilgalaikio vartojimo prekės, Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas, Ilgalaikis įsipareigojimas, Ilgalaikis materialusis turtas, Ilgalaikis turtas, Ilgas laikotarpis, Ilgoji pozicija, Įmonė, Įmonės finansai, Įmonės finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, Įmonės finansinių ataskaitų rinkinys, Įmonės perkėlimas (Ofšoringas), Įmonės planavimas, Įmonės sanavimas, Įmonės steigėjas, Įmonės vadovas, Įmonės vadovybė, Įmonininkas, Implicitiniai kaštai, Importas, Importo kvota, Importo licencija, Importo muitai, Importo vadybininkas, Indeksas, Indeksavimas, Indekso fondas, Indėlio pažymėjimas, Indėlis, Indėlis iki pareikalavimo, Indėlių draudimo fondas, Indėlių ir (ar) įsipareigojimų investuotojams draudimo įmoka, Indėlių ir (ar) įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoka, Indėlių ir (ar) įsipareigojimų investuotojams draudimo suma, Indiferentiškumo kreivė, Individuali įmonė, Individuali prekė, Individualioji darbo vieta, Individualioji darbo vietų paieška, Individualusis turto arba verslo vertinimas, Infliacija, infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, Infliacijos apskaita, Infliacijos lūkesčiai, Infliacijos lygis, Infliacijos spiralė, Infliacijos tempai, Infliacinis mokestis, Informacijos vadybininkas, Informacinių technologijų saugumo vadybininkas, Informacinių technologijų vadybininkas, Infrastruktūra, Inovacija, Institucinis investuotojas, Intensyvioji rinkodaros strategija, Investavimas, Investavimas iš viršaus į apačią, Investicijos, Investicijos į žmogiškąjį kapitalą, Investicijų grąža, Investicijų vadybininkas, Investicinė bankininkystė, Investicinė bendrovė, Investicinė prekė, Investicinė sąskaita, Investiciniai instrumentai, Investicinio fondo lyginamasis indeksas, Investicinio fondo prospektas, Investicinis bankas, Investicinis fondas, Investicinis projektas, Investicinis tikslas, Investicinis vienetas, Investuotojas, Inžiniringas, Įpėdinis, Įplaukos, Įplaukų ir išlaidų vadybininkas, Įprastinė veikla, Įprastinės veiklos pelnas, Iracionalioji rinkodara, Įrenginys, Išankstiniai dividendai, Išankstinio įkeitimo sandoriai, Išankstinis palūkanų sandoris, Išankstinis sandoris, Išankstinių sandorių valiutos kursas, Išeitinės pašalpos ir kompensacijos, ISIN, Įsipareigojimai investuotojui, Įsipareigojimas, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas, Išlaidos, Išorinis poveikis, Išperkamoji nuoma, Išperkamoji vertė, Išperkamosios nuomos sutartis, Išpirkimas skolon, Išsipardavimas, Išstūmimo efektas, Įstaigos vadovas, Įstatinis kapitalas, Įstatymas, Ištekliai, Išteklių fondas, Išteklių fondo administratorius ar tvarkytojas, Išvestinės finansinės priemonės, Įvaizdis, Iždas, Iždo bilietai, Iždo vekseliai, Jungtinė veikla, Jungtinės veiklos partneris, Jungtinio pelno maksimizavimas, Juodasis ketvirtadienis, Juodasis pirmadienis, Juodoji rinka, Juridinio asmens likvidavimo procedūra, Juridinio asmens reorganizavimo priemonės, Juridinio asmens teisių neturinčių įmonių buhalterinė apskaita, Juridinio asmens vadovai, Juridinis asmuo, Juridinių asmenų asociacija, Juridinių asmenų pajamų (pelno) mokestis, Kaina, Kainos ir buhalterinės vertės santykis, Kainos nuolaida, Kainų diskriminacija, Kainų indeksas, kainų konkurencija, Kainų palaikymas, Kainų reforma, Kainų rūšys, Kanalas, Kapitalas, Kapitalistas, Kapitalizacija, Kapitalizmas, Kapitalo grąža, Kapitalo kokybė, Kapitalo rinka, Kartelis, Kasdieninės paklausos prekės, Kaštai, Katalogo vadybininkas, Kaupimas, Keičiamoji obligacija, Kelioninis čekis, Kelionių vadybininkas, Kintamųjų palūkanų vekselis, Kitos valstybės narės auditorius, Klientas, Klientų aptarnavimo vadybininkas, Kliringas, Know–how, Kokybė, Kokybės auditorius, Kokybės laidavimas, Kokybės planavimas, Kokybės vadyba, Kokybės vadybininkas, Kokybės valdymas, Kolektyvinė sutartis, Kolektyvinio investavimo subjektas, Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai, Komandinė ekonomika, Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija, Komercija, Komercinė įmonė, Komercinė paslaptis, Komercinė rinkodara, Komercinė veikla vartotojams, Komercinės veiklos subjektas, Komerciniai popieriai (vekseliai), Komercinio kredito išlaidos, Komercinis bankas, Komercinis kreditavimas, Komercinis pasiūlymas, Komisiniai, Komisinis atlyginimas, Kompensacija, Kompensacinis sandoris, Komplektinės prekės, Komunizmas, Koncentruotoji rinkodara, Koncernas, Koncesija, Koncesijos atlygis, Koncesijos objektai, Koncesijos sutartis, Konfliktų vadyba, Konkurencija, Konkurencinis pranašumas, Konsorciumas, Konsulinis mokestis, Kontrahento rizika, Kontrarinė sąskaita, Kontrobanda, Kontrolinis akcijų paketas, Konversija, Konvertuojami vertybiniai popieriai, Konvertuojamoji paskola, Konvertuojamosios obligacijos, Kooperacija, Korekcija, Korporacijų mokestis, Korporacinė rinkodaros sistema, Korupcija, Kotiravimas, Kreditas, Kreditinė linija, Kreditinė rizika, Kredito kortelė, Kredito norma, Kredito unija, Kreditorinis įsiskolinimas, Kreivė, Krizė, Kryžminis elastingumas, Kultūrinės veiklos vadybininkas, Kuras, Kursas, Kvalifikacija, Kvalifikaciją pripažįstanti institucija, Kvalifikacijos įgijimas, Kvalifikacijos kategorija, Kvalifikacijos kėlimas, Kvalifikacijos kėlimo metodai, Kvalifikacijos pripažinimas, Kvalifikacijos vienetas, Kvalifikacijų lygmens kriterijai, Kvalifikacijų planavimas, Kvalifikacijų polygmenis, Kvalifikacijų projektavimas, Kvalifikacijų registras, Kvalifikacijų sandara, Kvalifikacijų sistemos elementai, Kvalifikacijų standartas, Kvalifikacijų tyrimas, Kvalifikacinis darbo padalijimas, Kvalifikacinis laipsnis, Kvalifikuota finansinė sutartis, Kvota, Labdara, Labdaros ir paramos fondas, Laidavimas, Laikinasis vadybininkas, Laiko preferencija, Laikotarpis, Laisvoji ekonominė zona, Laisvoji prekyba, Laisvoji rinka, Laisvoji užsienio prekybos zona, Laisvosios konversijos kliringas, Laisvosios prekybos zona arba asociacija, Langų valymas, Lengvatinė paskola, Lengvatinė prekė, Lėšos, Liberalizmas, LIBOR, Licencija, Licencijų mokestis, Licencinė sutartis, Lietuvos kvalifikacijų sandara, Lietuvos Respublikos biudžetas, Lietuvos Respublikos įmonė, Lietuvos Respublikos nacionalinis biudžetas, Lietuvos Respublikos valstybinė biudžeto sistema, LIFO metodas, Likutinės vertės metodas, Likvidumas, Likvidumo laipsnis, Likvidusis turtas, Linijinė organizacijos struktūra, Listingas, Lizingas, Lobizmas, Logistika, Logistikos vadybininkas, Lošimų teorija, Lupikautojas, Lyderystė kainodaroje, Lyginamasis pranašumas, Lyginamosios vertės metodas, Mainai, Mainų priemonė, Makleris, Makroekonomika, Manipuliavimas, Marketingas, Masto ekonomija, Matricinė organizacijos struktūra, Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis, Mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonė, Mažiausia kaina, Mažiausias pajinio įnašo dydis, Mažiausiojo mokesčio taisyklė, Mažiausių kaštų taisyklė, Mažmeninė prekyba, Mažmeninės kainos palaikymas, Mažoji įmonė, Medicinos ir sveikatos paslaugų vadybininkas, Medžiagų apskaita, Meškos, Meškų rinka, Metinis prieaugis kartais, Metinis prieaugis procentais, Mikroekonomika, Minimalus gyvenimo lygis (MGL), Minimalusis darbo užmokestis, Misija, Mišrioji ekonomika, Mišrusis muitas, Modelis, Mokamojo balanso deficitas, Mokamųjų lėšų judėjimas, Mokėjimo paslaugų vartotojas, Mokėjimo sąskaita, Mokėjimo terminas, Mokesčiai, Mokesčio bazė, Mokesčio deklaracija, Mokesčio elementai, Mokesčio ėmimo būdas, Mokesčio įsipareigojimai, Mokesčio įstatymas, Mokesčio įstatymo aplenkimas, Mokesčio lengvata, Mokesčio naštos nešėjas, Mokesčio objektas, Mokesčio permoka, Mokesčio subjektas, Mokesčio tarifas, Mokesčių administravimas, Mokesčių amnestija, Mokesčių fondas, Mokesčių klasifikavimas, Mokesčių konsultantas, Mokesčių kriterijai, Mokesčių mokėtojų boikotas, Mokesčių multiplikatorius, Mokesčių našta, Mokesčių neutralumas, Mokesčių norma, Mokesčių perkėlimas, Mokesčių politika, Mokesčių prieglobstis, Mokesčių reforma, Mokesčių rūšys, Mokesčių sistema, Mokesčių vengimas, Mokestinės pajamos, Mokestinis kreditas, Mokestinių įplaukų produktyvumas ir elastingumas, Mokestis, Mokslinis-technologinis parkas, Mokumas, Momentinis investavimas, Monetarinė politika, Monopolija, Monopolijos rūšys, Monopolinė konkurencija, MSCI indeksai, Muitai, Muitinės deklaracija, Muito tarifas, Muitų politika, Muitų rūšys, Muitų tarifai, Multiplikatorius, Nacionalinė kvalifikacijų sandara, Nacionalinė kvalifikacijų sistema, Nacionalinė skola, Nacionalinės pajamos, Nacionalinis turtas, Nacionalizacija, Namų ūkis, NASDAQ OMX, Natūrali maisto žaliava, Natūrali oligopolija, Natūralus nedarbo lygis, Nauda, Naudingumas, Naujos produkcijos vadovas, Naujovių skyriaus vadovas, Ne pelno organizacija, Neapdraustosios obligacijos, Neapmokestinamoji obligacija, Nedarbas, Nedarbo rūšys, Nediferencijuotoji rinkodara, Nedirbantys asmenys, Neįvertinta akcija, Nejudamojo turto užstatu garantuota skola, Nekilnojamojo turto vadybininkas, Nelegalaus darbo atlyginimas, Nelegaliojo darbo kategorijos, Nematerialiųjų vertybinių popierių sąskaita, Nematerialusis turtas, Neoficialioji darbo rinka, Neoficialusis užimtumas, Nepagrindinė veikla, Nepasirengę darbo rinkai bedarbiai, Nepaskirstytasis pelnas, Nepusiausvyra, Nerealizuotas valiutos kursų pokytis, Neregimoji prekyba, Neteisėta veikla, Neterminuotasis indėlis, Neterminuotos obligacijos, Netiesioginiai mokesčiai, Netiesioginis reguliavimas, Netikėtas pelnas, Netradicinės užimtumo formos, Neuroekonomika, Nevisiškas matomasis darbuotojų užimtumas, Nevisiškas paslėptasis darbuotojų užimtumas, Nevisiškas užimtumas, NIBOR, Nominalas, Nominali vertė, Nominalusis akcinis kapitalas, Nominalusis darbo užmokestis, Nominalusis valiutos kursas, NOPAT, Normalioji prekė, Normalusis pelnas, Nulinė (ne visa) darbo diena, Nulinio kupono obligacija, Nulinis pelnas, Numatoma infliacija, Nuolatiniai darbuotojai, Nuolatiniai gyventojai, Nuoma, Nuosavų akcijų supirkimas, Nuosavybė, Nuosavybės apskaitos metodas, Nuosavybės forma, Nuosavybės grąža, Nuosavybės vertybiniai popieriai, Nuosavybės vertybiniai popieriai, Nuosmukis, Nuostolinga sutartis, Nuostolis, Nusidėvėjimas (amortizacija), Nusidėvėjimas (amortizacija) pagal finansinę atskaitomybę, Nusidėvėjimas (amortizacija) pagal mokestinę atskaitomybę, Nustatytasis valiutos kursas, Nuvertėjimo nuostoliai, NW, Obligacija, Obligacijos iki pareikalavimo, Obligacijų amortizacinis fondas, Obligacijų keitimo koeficientas, Oficialaus siūlymo cirkuliaras, Oficialus pasiūlymas, Okano dėsnis, Oligopolija, Oligopsonija, Opcionas, Opcionų kliringo korporacija, Opcionų spreadas, Optimalus gyventojų skaičius, Optimalus pajamų paskirstymas, Optimalus vartojimas, Optimizavimas, Organizacija, Organizacijos vadovas, Organizacinė struktūra, OTC, Overtreidingas, P/A, P/E, Padalinio vadovas, Padengimas turtu, Padengtas pardavimo opcionas, Padengtas pirkimo opcionas, Pagrindinė veikla, Pagrindinė viešojo sektoriaus subjekto veikla, Pagrindiniai fondai, Pagrindiniai kaštai, Pagrindinis kapitalas, Pagrindinis valiutos keitimo kursas, Pagyvėjimas, Pajamos, Pajamų ataskaita, Pajamų efektas, Pajamų infliacija, Pajamų mokesčiai, Pajamų obligacijos, Pajamų palaikymas, Pajamų perskirstymas, Pajamų politika, Pajinis įnašas, Pakaitalai (substitutai), Pakankama konkurencija, Pakilimas, Paklausa, Paklausiosios prekės, Paklausos formos, Palaikančioji rinkodara, Palūkanos, Palūkanos už valstybės ar savivaldybės kapitalo naudojimą, Palūkanų norma, Palūkanų normų mainai, Palūkanų normų sutarties vykdomoji norma, Palūkanų padengimas, Panelinis tyrimas, Papildoma mokesčių našta, Papildoma poilsio pertrauka, Papildomai sumokėtas kapitalas, Papildomos užimtumo garantijos (PUG), Paprastasis naudojimo pajamų kapitalizavimas, Paprastoji akcija, Paprastosios vardinės akcijos (PVA), Paprastųjų akcijų ekvivalentas, Pardavėjas, Pardavimas skolon, Pardavimo ir reklamos vadybininkas, Pardavimo orientacija, Pardavimo plėtros vadybininkas, Pardavimo vadybininkas, Pareto optimalumas, Parodomasis (prestižinis) vartojimas, Parodų vadybininkas, Partneris, Pašalpa, Pašalpos (transferiniai mokėjimai), Pasaulinė ūkio sistema, Pasirašymo teisės, Pasirengę darbo rinkai bedarbiai, Pasirenkamosios paklausos prekės, Pasirinkimo sandoris, Pasiūla, Paskola, Paslauga, Paslaugų sritis, Paslėptasis darbo užmokestis, Paslėptasis nedarbas, Pašto veiklos vadybininkas, Pastovaus augimo modelis, Pastovios išlaidos, Pasyvioji rinkodaros strategija, Pasyvioji sąskaita, Pasyviosios paklausos prekės, Pasyvus valdymas, PAT, Patentas, Patento savininkas, Paternalizmas, Pavaldiniai, Paveldėjimo mokestis, PBIT, Pelnas, Pelnas akcijai (P/E), Pelnas iki mokesčių, Pelnas iki palūkanų ir mokesčių, Pelnas po mokesčių, Pelnas produkcijos vienetui, Pelningumas, Pelno (nuostolio) ataskaita, Pelno ir nuostolių skaičiavimas, Pelno mokestis, Pelno nesiekiantis juridinis asmuo, Pelno siekiantys juridiniai asmenys, Pensijų fondo valdymas, Perdraudimo įmonė, Perdraudimo tarpininkas, Perdraudimo tarpininkavimas, Perdraudimo veikla, Periodinė įmoka, Perkamoji galia, Perkvalifikavimas, Perprodukcija, Personalo vadyba, Personalo vadybininkas, Personalo valdymas, Perteklinė darbo rinka, Perteklinė rinkodara, Perteklius, Pervargimas, Pervertinta akcija, PESTEL, Piliečių teisė įsidarbinti, Pinigai, Piniginės pajamos, Piniginis darbo užmokestis, Piniginių operacijų skyriaus vadovas, Pinigų cirkuliacija, Pinigų ekvivalentai, Pinigų funkcijos, Pinigų girgždėjimas, Pinigų kaina laike, Pinigų neutralumas, Pinigų nuvertėjimas, Pinigų pakaitalai, Pinigų paklausa, Pinigų pasiūla, Pinigų perkamoji galia, Pinigų rinka, Pinigų rinkos priemonės, Pinigų srauto diskontas, Piramidės schema, Pirkėjas, Pirkėjo kredito draudimo limitas, Pirkėjo skola, Pirkėjų rinka, Pirkimo sandorių (opcionų) spreadas, Pirminė darbo rinka, Pirminė vertybinių popierių apyvarta, Pirminė vertybinių popierių rinka, Planavimas, Plėtrioji rinkodara, Pobūvių vadybininkas, Poreikis, Porterio bendrosios strategijos, Portfelis, Potencialioji darbo paklausa, Potencialioji darbo pasiūla, Poveikio aplinkai vertinimo vadovas, Požiūris į darbą, Pragyvenimo lygis, Pramonės darbo santykių vadybininkas, Pranašumas, Prekė, Prekės pakaitalai, Prekės ženklas, Prekinė produkcija, Prekių birža, Prekyba, Prekybinė kortelė, Prekybinė veikla, Prekybinis antkainis, Prekybos agentas (dileris), Prekybos centro terminalas, Prekybos deficitas, Prekybos perteklius, Prekybos rūmai, Prekybos vadybininkas, Premija, Prestižinė kaina, Pridėtinė vertė, Pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra, Pridėtinės vertės mokestis (PVM), Priklausomas draudimo tarpininkas, Privalomas oficialus siūlymas, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas, Privalomojo sveikatos draudimo įmokos, Privataus kapitalo fondas, Privati žemė, Privatinė nuosavybė, Privatizacija, Privatus bankas, Privatus vertybinių popierių platinimas, Privilegijuotasis vartotojas, Privilegijuotieji kreditoriai, Privilegijuotoji akcija, Privilegijuotoji dalyvavimo akcija, Privilegijuotos pajamos, Privilegijuotosios akcijos su kaupiamuoju dividendu, Privilegijuotosios akcijos su nekaupiamuoju dividendu, Privilegijuotosios vardinės akcijos, Procesas, Produkcija, Produktas, Produkto diferenciacija, Produkto orientacija, Produkto vadybininkas, Produktyvumas, Profesija, Profesijų klasifikacija, Profesijų klasifikatorius, Profesinė sąjunga, Profesiniai kvalifikacijos reikalavimai, Profesinio išsilavinimo lygis, Profesinis mokymas, Profesinis orientavimas, Prognozės, Programinis biudžetas, Programų vadovas, Projektas, Projektinis planavimas, Projekto vadovas, Projekto vadybininkas, Projektų rengimo fondas, Projektų vadyba, Prospektas, Protekcionizmas, Protų nutekėjimas, Pusiausvyra, Pusiausvyros BNP, Pusiausvyros nebuvimas, Racionalių lūkesčių teorija, Racionalus gyventojų užimtumas, Racionalus vartotojas, Realioji palūkanų norma, Realiosios pajamos, Realizavimo skyriaus vadovas, Realizuotas valiutos kursų pokytis, Realusis darbo užmokestis (Tikrasis darbo užmokestis), Realusis kapitalas, Recesija, Regioninė darbo rinka, Regioninė politika, Reguliavimas, Reguliuojamojo nustatytojo valiutos kurso sistema, Reikalavimų ir įsipareigojimų įskaitymas, Reinvestavimas, Reketas, Reklama, Reklamos skyriaus vadovas, Reklamos vadybininkas, Renginių vadybininkas, Renta, Rentabilumas, REPO, Reprodukcija, Restrikcija, Revalvacija, Ribinė analizė, Ribinė darbo jėgos kaina, Ribinė substitucijos norma, Ribiniai kaštai, Ribinio našumo paskirstymo teorija, Ribinio našumo principas, Ribinio produkto mažėjimo dėsnis, Ribinis, Ribinis naudingumas, Ribinis pajamų produktas, Ribinis pavedimas, Ribinis pelnas, Ribinis polinkis vartoti, Ribinis produktas, Ribinių kaštų kainodara, Ribojamasis nepaskirstytasis pelnas, Ribota atsakomybė, Ribotasis įsipareigojimas, Ribotos kainos pavedimas, RIGIBOR, Rinka, Rinkodara, Rinkodaros aplinka, Rinkodaros informacijos sistema, Rinkodaros inžinierius, Rinkodaros kompleksas, Rinkodaros koncepcija, Rinkodaros kontrolė, Rinkodaros organizavimas pagal geografinį kriterijų, Rinkodaros organizavimas pagal prekes, Rinkodaros organizavimas pagal rinkas, Rinkodaros orientacija, Rinkodaros paslaugos, Rinkodaros planavimas, Rinkodaros priemonės, Rinkodaros revizija, Rinkodaros sandara, Rinkodaros strategija, Rinkodaros technikas, Rinkodaros vadybininkas, Rinkos analizė, Rinkos formuotojas, Rinkos ir buhalterinės vertės santykis, Rinkos kapitalizacija, Rinkos konjunktūra, Rinkos mechanizmas, Rinkos pusiausvyra, Rinkos struktūra, Rinkotyros vadybininkas, Rizika, Rizikos kapitalas, Rizikos kapitalo fondas, Rizikos premija, Rizikos sumažinimas priešpriešiniais sandoriais, Rizikos vadybininkas, ROA, ROE, ROI, ROTA, Rūšinė konkurencija, Samdomasis darbuotojas, Sąnaudos, Sąnaudų sukelta infliacija, Sandoris, Sandoris CIF, Sandoris CIP, Sandoris CRF, Sandoris DAF, Sandoris DCP, Sandoris DDP, Sandoris EXW, Sandoris užsienio valiuta, Sankcijos, Santaupos, Santykinis elastingumas, Santykinis neelastingumas, Šarpo rodiklis, Sąskaita, Sąstingis, Saugaus darbo fondas, Sausio efektas, Savanoriška veikla, Savanoriškas oficialus siūlymas, Savas žmogus, Savikaina, Savininkų nuosavybė, Savivaldybės biudžetas, Sėjaus dėsnis, Serijinės obligacijos, Šešėlinė ekonomika, SIBOR, Sinchroninė rinkodara, Sisteminė rizika, Skatinamoji rinkodara, Skirtingieji mokėjimo atlygiai, Skola, Skolinamasis kapitalas, Skolininkas, Skolininko įsipareigojimų įvykdymo terminas, Skolininko įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė, Skolos įsipareigojimas, Skurdas, Skurdo lygis, Skyriaus vadovas, Slankiojo valiutos kurso sistema, Slaptoji kaina, Šliaužiojančioji infliacija, Slopinamoji rinkodaros strategija, Smukimas, Smukimo stadija, Smulkiojo verslo įmonė, Socialiai labiausiai pažeidžiami gyventojai, Socialinė nauda, Socialinė-etinė rinkodaros koncepcija, Socialinės garantijos netekus darbo, Socialiniai (visuomeniniai) kaštai, Socialinio aprūpinimo pašalpos, Socialinio draudimo įmokos, Socialinio draudimo pažymėjimas, Socialinis aprūpinimas, Socializmas, Specializacija, Specialybė, Spekuliacija, Spekuliantas, Sporto vadybininkas, Sprendimas dėl pirkėjo kredito draudimo limito, Stabilizavimo politika, Stagfliacija, Stagnacija, Stagnacinis nedarbas, Statybos darbų vadovas, STIBOR, Strategija, Strateginė prekė, Strateginiai sprendimai, Strateginis planas, Streikas, Streiko fondas, Struktūrinis nedarbas, Subordinuota skola, Subsidija, Substitucijos efektas, Sudėtinės palūkanos, Suinteresuotumas, Suokalbis, Šuoliuojančioji infliacija, Supirktosios akcijos, Susijungimas, susiliejimas, Susimokėk Sau, Suskaidyta organizacijos struktūra, Sutarčių skyriaus vadovas, Sutartinė vertikalioji rinkodaros sistema, Sutartis, Suvokiama infliacija, Sveikatos draudimo patvirtinimo dokumentas, Sveikatos priežiūros vadybininkas, Svertas, Svertinis išpirkimas (LBO), Svyruojančioji palūkanų norma, Svyruojančiojo valiutos kurso rėžimas, Taikomoji ekonomika, TALIBOR, Tarifas, Tarifinė sistema, Tarpinė prekė, Tarpininkas, Tarpininkavimas įdarbinant, Tarpinis produktas, Tarpšakinis balansas, Tarptautinė darbo organizacija (TDO), Tarptautinė ekonomika, Tarptautinio verslo vadybininkas, Tarptautinis valiutos fondas, Taupomasis bankas, Taupymas, Taupymo funkcija, Techninė analizė, Technologijų plėtros vadovas, Technologinis nedarbas, Teisėtas finansų analitikas (CFA), Tekstilės žaliavos, Telerinkodaros paslauga, Terminuota paskola, Terminuotos obligacijos, Tiekimo skyriaus vadybininkas, Tiesioginė kotiruotė, Tikėtinas nuostolis, Tikrasis valiutos kursas, Tikslas, Tiksliausias tikėtino nuostolio įvertis, Tobula konkurencija, Transnacionalinės korporacijos, Transportavimas, Transporto maršrutų vadybininkas, Transporto vadybininkas, Trestas, Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas, Trumpalaikis įsipareigojimas, Trumpalaikis turtas, Trumpoji pozicija, Turizmo ir viešbučių vadybininkas, Turizmo vadybininkas, Turtas, Turtas akcijai, Turto arba verslo rinkos vertė, Turto arba verslo vertinimas, Turto arba verslo vertinimo įmonė, Turto grąža, Turto mokestis, Turto naudojimo vertė, Turto nuosavybės rizika, Turto valdymas, Turtu užtikrintų komercinių vekselių programa, Tvirtoji valiuta, Tyčinis bankrotas, Ūkinė bendrija, Ūkininkas, Ūkinis juridinių asmenų susivienijimas, Ūkio mobilizavimas, Ūkio subjekto vadovas, Universalinė parduotuvė, Užbiržiniai sandoriai, Užbiržinis sandoris, Uždarasis vertybinių popierių platinimas, Uždarbio nukrypimas nuo normos, Uždaro tipo investicinis fondas, Uždaroji akcinė bendrovė, Uždarojo tipo investicinis fondas, Užduotis, Užimti asmeniniame ūkyje sklypininkai, Užimti gyventojai, Užimtų gyventojų pasiskirstymas pagal amžių, Užimtųjų statusas, Užimtumas, Užimtumo santykių vadybininkas, Užsakomosios paslaugos (Outsourcing), Užsienio investicijų saldas, Užsienio prekyba, Užsienio prekybos lyginamojo pranašumo teorija, Užsienio prekybos multiplikatorius, Užsienio skola, Užsienio valiuta, Užsienio valiutų rinka, Užstatas, Užtikrinamasis finansinis įsipareigojimas, Vadovas, Vadovaujantieji visuotinės kokybės vadybos organai, Vadovo padėjėjas, Vadovų klasifikavimas, Vadovybė, Vadyba, Vadybininkas, Valandinis atlygis (valandinis atlyginimas), Valdomoji vertikalioji rinkodaros sistema, Valdymas, Valdymo apskaita, Valdymo įmonės akcijų paketas, Valiuta, Valiutinis dempingas, Valiutinis straipsnis, Valiutos arbitražas, Valiutos formatas, Valiutos keitimas, Valiutos keitimo rizika, Valiutos kotiruotė, Valiutos kursas, Valiutos kurso pakilimas, Valiutos kurso rizika, Valiutos kursų skirtumas, Valiutos mainų sandoris, Valiutos monopolis, Valiutos opcionų kotiruotė, Valiutos operacijų skyriaus vadovas, Valiutos zonos, Valiutų krepšelis, Valiutų rinka, Valiutų ženklai, Valraso modelis, Valstybės ar savivaldybės akcijų paketas, Valstybės garantuojama paskola, Valstybės garantuojamas skolininkas, Valstybės išteklių fondas, Valstybės ne narės auditorius, Valstybės perskolinama paskola, Valstybės skola, Valstybės skolininkas, Valstybės socialinės apsaugos fondas, Valstybinė holdingo kompanija, Valstybinė įmonė, Valstybinė monopolija, Valstybinė žemė, Valstybinės obligacijos, Valstybinio socialinio draudimo rūšys, Valstybinis biudžetas, Valstybinis kainų reguliavimas, Valstybinis reguliavimas, Valstybinis sektorius, Valstybinis socialinis draudimas, Variantinė prognozė, Vartojimas, Vartotojas, Vartotojų kainų indeksas, Veikla, Veiklos nuoma, Veiklos rezultatas, Veiklos segmento įsipareigojimai, Veiksmingasis valiutos kursas, Vekselis, Verslas, Verslininkas, Verslo informacinių sistemų vadybininkas, Verslo masto efektas, Verslo mobilumas, Verslo paslaugų vadybininkas, Verslo strategija, Verslo vadybininkas, Verslumas, Vertė, Vertės akcijos, Vertės paradoksas, Vertikalioji rinkodaros sistema, Vertinimas, Vertybė, Vertybiniai popieriai, Vertybinių popierių atsiskaitymas, Vertybinių popierių emisija, Vertybinių popierių komisija, Vertybinių popierių paketas, Vertybinių popierių rinka, Vertybinių popierių skyriaus vadovas, Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas , Vežimo vadybininkas, Vidaus audito tarnybos vadovas, Vidaus auditorius, Vidurinės grandies darbuotojų vadovas, Vidurinės grandies vadybininkas, Vienguboji buhalterija, Vienkartinio padengimo obligacija, Vienos akcijos pelnas, Viešas investicinių vienetų siūlymas, Viešas platinimas, Viešas siūlymas, Vieši ryšiai (PR), Viešieji darbai, Viešoji vertybinių popierių apyvarta, Viešojo administravimo institucijai pavaldi įstaiga, Viešojo juridinio asmens rizika, Viešojo juridinio asmens rizikos valdymas, Viešojo juridinio asmens rizikos valdymo įvertinimas, Viešojo juridinio asmens rizikos veiksniai, Viešojo sektoriaus subjekto neapibrėžtasis įsipareigojimas, Viešųjų darbų programa, Viešųjų ryšių vadybininkas, VILIBOR, Visiškas užimtumas, Viso turto grąža, Visuminė paklausa, Visuminė pasiūla, Visuminės išlaidos, Visuminės santaupos, Visuomeninė įmonė, Visuomeninės prekės, Visuomeniniai interesai, Visuomeninis (valstybinis) sektorius, Visuomeninis kapitalas, Visuomeninis turtas, Visuotinės kokybės vadyba, Visuotinis streikas, Vizija, VP, Vykdymo kaina, Vyriausiasis vadybininkas, Vyriausiasis viešbučio vadybininkas, Vyriausybės eurokomercinis popierius, Vyriausybės vertybiniai popieriai, Žaliava, Žalingoji konkurencija, Žemė, Žemės kadastras, Žemės kaina, Žemės nuoma, Žemės nuomos mokestis, Žemės nuomos sutartis, Žemės nuosavybė, Žemės renta, Žemės ūkio bendrovė, Žemės ūkio bendrovės pajininkas, Žemės ūkio produkcijos gamintojų akcijos, Žemės ūkio vadybininkas, Žemės ūkio veikla, Žemės ūkis, Žmogiškasis kapitalas, Žmogiškųjų išteklių vadybininkas, Žvakės,

© 2006 – 2024 Forumas "Draugas.lt"  |  Privatumo politika  |  Naudojimosi taisyklės  |  Reklama  |  Kontaktai