Privatumo politika

Sveiki atvykę į interneto svetainę, kuri priklauso ir kurią tvarko UAB "Draugas.lt", jos dukterinės įmonės bei filialai ir kiti asmenys (toliau – Draugas.lt).

1. Įžanga ir sąvokos.

1.1. Šiame dokumente aptariami "Draugas.lt" taikomos privatumo politikos (toliau – Privatumo politika) klausimai visų asmenų, besinaudojančių žemiau išvardintomis interneto svetainėmis ir jose teikiamomis paslaugomis, atžvilgiu. Privatumo politikoje naudojamos didžiąja sąvokos atitinka Naudojimosi Draugas.lt taisyklėse (toliau – Taisyklės) apibrėžtas sąvokas ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šioje Privatumo politikoje. Privatumo politika taikoma šioms interneto svetainėms:
http://www.draugas.lt;
https://pazintys.draugas.lt;
http://m.draugas.lt;
https://zaidimai.draugas.lt;
http://okeanija.draugas.lt;
http://gurmanai.draugas.lt;
http://manoukis.draugas.lt;
http://manomiestas.draugas.lt;
http://nanoferma.draugas.lt;
http://paslaptys.draugas.lt;
http://akvariumas.draugas.lt;
http://riteriai.draugas.lt;
http://fragoria.draugas.lt;
http://mafija.draugas.lt;
http://pokeris.draugas.lt;
http://empire.draugas.lt;
http://zklubas.draugas.lt;
http://fikss.draugas.lt;
http://superpanele.draugas.lt;
http://vaikudarzelis.draugas.lt;
https://forumas.draugas.lt;
http://skebimai.draugas.lt;
https://fortuna.draugas.lt;
http://pastas.draugas.lt;
https://webmail.draugas.lt;
http://wapmail.draugas.lt;
(toliau visos svetainės kartu vadinamos "Svetainėmis").

1.2. Šios Privatumo politikos prasme paslaugos apima visus ir bet kokius asmens, apsilankiusio Svetainėse (toliau – Lankytojas) veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėse, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimąsi pažinčių galimybėmis, elektroniniu paštu, bendravimu forume, interaktyviu bendravimu ("chat"), naudojimusi žaidimais, skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą (toliau – Paslaugos).

1.3. Naudodamasis Paslaugomis Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika, o tai pat kitais Svetainėse prieinamais dokumentais, kuriuose nustatyti Lankytojo informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei Lankytojas nesutinka su šia Privatumo politika, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis.

2. "Draugas.lt" renkama informacija

2.1. Naudojantis Svetainėmis, iš Lankytojo gali būti pareikalauta atlikti Registraciją tam, kad Lankytojas galėtų naudotis tam tikromis Paslaugomis.

2.2. "Draugas.lt" turi teisę savo nuožiūra naudotis visa Lankytojo pateikta informacija, kurią Lankytojas pateikia atlikdamas Registraciją, o taip pat kitais būdais "Draugas.lt" sukaupta informacija apie Lankytoją.

2.3. Informacija, kuri yra surenkama Lankytojui atliekant Registraciją ir (ar) prisijungus prie Svetainių, o taip pat tiesiog lankantis Svetainėse, yra skirstoma į anoniminę ir asmeninę.

2.3.1. Anoniminė informacija. "Draugas.lt" renka anoniminę informaciją susijusią su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam lankytojui. Pavyzdžiui, "Draugas.lt" renka tam tikrą informaciją kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius "Draugas.lt" tinklo portale norėdama padidinti prisijungusių prie Svetainių lankytojų naršymo kokybę. "Draugas.lt" renka visų lankytojų IP adresus, susijusius duomenis (pvz., paskutinio tinklapio internetinį adresą, kuriame asmuo lankėsi prieš užeidamas į "Draugas.lt" tinklo portalą) ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus (pvz., "FireFox" naršyklė "Windows" operacinėje sistemoje). "Draugas.lt" taip pat renka bendras paieškos išraiškas iš įvairių paieškos programų, orientuotų į vidinę reklamą, bei 50 populiariausių paieškos žodžių sąrašą. "Draugas.lt" renka šią visų lankytojų informaciją Paslaugų stebėjimo, tobulinimo ir kitais tikslais. "Draugas.lt" taip pat kaupia informaciją apie Lankytojo atsakymus į klausimus, pateiktus Svetainėse, siekiant išsiaiškinti Lankytojo nuomonę apie Paslaugas, o taip pat Svetainėse talpinamą reklamą. "Draugas.lt" šią informaciją gauna iš visų lankytojų, nepriklausomai nuo to, ar jie užsiregistravę ar ne.

2.3.2. Asmeninė informacija. Tai informacija, susijusi su duomenimis, kurie tiksliai nusako, kas yra Lankytojas, tokie kaip vardas, adresas ir t.t. Tokia informacija gali būti renkama kaip priedas prie anoniminės informacijos. "Draugas.lt" asmeninę informaciją renka toliau išvardintais būdais iš skirtingų Svetainių dalių:

2.3.2.1. Registracija: kai Lankytojas registruojasi Svetainėse, Lankytojas, jeigu nenurodyta kitaip, pateikia šiuos duomenis: savo vardą, adresą, pašto kodą, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, lytį, telefono numerį, užsiėmimą, šeimyninę padėtį ir (ar) kitą informaciją, kurią pateikti reikalaujama Registracijos metu.

2.3.2.2. Papildoma registracija: "Draugas.lt" gali pareikalauti atlikti papildomą registraciją tam tikrų Paslaugų naudojimui, pvz., kai Lankytojas dalyvauja konkursuose ar reklaminėse akcijose, kurias remia "Draugas.lt". Be to, "Draugas.lt" partneriai taip pat gali reikalauti pateikti asmeninę informaciją. Jei Lankytojas nori naudotis Mokamomis Paslaugomis, "Draugas.lt" gali reikalauti, o Lankytojas privalo pateikti tokią informaciją kaip kreditinės kortelės numeris, Lankytojo telefono numeris ir kitokie duomenys. Nesuteikus "Draugas.lt" reikalaujamos informacijos, "Draugas.lt" gali Lankytojui neleisti naudotis tam tikromis Paslaugomis.

2.3.2.3. Korespondencija ir bendravimas: jei Lankytojas susisiekia su "Draugas.lt", tai "Draugas.lt" gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.

2.3.2.4. "Draugas.lt" turi teisę kaupti informaciją apie Lankytoją jam prisijungiant prie tinklo. Ši informacija rodo, kokius tinklapius Lankytojas lanko, kokiu laiku ir kaip dažnai tą daro. Taip pat, ši informacija apima duomenis, kuriuos Lankytojas siunčia "Draugas.lt" tinkle.

3. Asmenys gaunantys informaciją

3.1. Registracijos metu Lankytojo pateikta informacija, o taip pat bet kokia kita informacija, kuri tampa prieinama "Draugas.lt" Lankytojui naudojantis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, yra kaupiama ir saugoma tik "Draugas.lt". "Draugas.lt" pasilieka teisę derinti "Draugas.lt" nuožiūra pasirinktą informacija apie Lankytoją su trečiaisiais asmenimis, tiek kiek tai neprieštarauja "Draugas.Lt" asmens duomenų tvarkymo taisyklėms, "Draugas.lt" naudojimosi taisyklėms ir taikomiems teisės aktams.

3.2. "Draugas.lt" atkreipia Lankytojo dėmesį į tai, jog Svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti "cookies" ir "web beacons" (taip vadinami "tinklo šnipai") savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Lankytoją. Prašome perskaityti Privatumo politikos 4 skyrių, kuriame sužinosite daugiau apie reklamą Svetainėse. "Draugas.lt" Privatumo politika ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. "Draugas.lt" nėra ir nebus laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.

4. "Cookies", "Web beacons" ir jų naudojimas

4.1. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog "Draugas.lt" renka anoniminę informaciją apie Lankytoją naudodamas "cookies" ir "web beacons".

4.2. "Cookie" – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į Lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad interneto svetainės administratorius galėtų atskirti Lankytojo kompiuterį ir matyti Lankytojo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja Lankytojo naršyklę kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Svetainėse. "Cookie" neleidžia interneto svetainėms įsiminti jokios asmeninės Lankytojo informacijos (tokios kaip Lankytojo vardas ir adresas), kurią Lankytojas galėtų pamiršti įslaptinti.

4.3. "Cookie" leidžia "Draugas.lt" automatiškai įsiminti Lankytojo interneto naršyklės tipą, kai Lankytojas lankosi Svetainėse. Norėdamas pasiūlyti Lankytojui kuo geresnę paslaugų kokybę, "Draugas.lt" naudoja "cookies" tam, kad:

4.3.1. galėtų teikti produktus ir paslaugas kuo kokybiškiau ir veiksmingiau. Saugant tam tikrą informaciją "cookie" dokumentuose arba siejant "cookie" su registracija, mėgstamiausiais tinklapiais ar trumpu Lankytojo apibūdinimu "Draugas.lt" kompiuterinėje sistemoje, "Draugas.lt" gali pateikti Paslaugas žymiai greičiau ir efektyviau didesniam lankytojų skaičiui. Ši informacija paprastai saugoma užkoduota forma, kurią iššifruoti gali tik "Draugas.lt";

4.3.2. apsaugotų Lankytoją nuo neteisėto jo Prisijungimo duomenų panaudojimo. Kai kuriose Svetainėse "cookie" leidžia nustatyti tik vieną tuo metu Paslaugas benaudojantį lankytoją su tam tikru identifikuojančiu vardu;

4.3.3. galėtų vesti statistiką, tokią kaip lankytojų skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su Lankytojo asmenine informacija.

4.4. "Cookie" naudojimas yra pramoninis standartas, todėl jie naudojami daugelyje interneto svetainių. Yra galimybė užkirsti kelią "cookie" prasiskverbimui į Lankytojo kompiuterį arba uždrausti bet kokias "cookie" formas. Tokiu atveju dalis Paslaugų gali dalinai arba visiškai neveikti.

4.5. "Web beacons", taip pat žinomi kaip GIFs arba vieno pikselio GIFs, – tai maži grafiniai dokumentai, kuriuos "Draugas.lt" gali talpinti Svetainėse ir elektroniniuose laiškuose, kuriuos "Draugas.lt" siunčia Lankytojui. "Cookies" bei "Web beacons" drauge leidžia "Draugas.lt" tiksliai suskaičiuoti unikalių lankytojų skaičių tam tikrose interneto svetainėse ir atitinkamų svetainių parodymų skaičių. Naudodamasis "web beacons", "Draugas.lt" taip pat gali sužinoti, kiek kartų buvo peržiūrėta konkreti interneto svetainė, kurios reklama buvo pateikta Lankytojui elektroniniu paštu. Tokia informacija nebūna susieta su Lankytojo asmenine informacija.

4.6. Bet kuris Svetainėse esantis paveikslėlis gali būti "web beacons". Tretieji asmenys, reklamuodamiesi Svetainėse ar kitais būdais, gali naudoti "web beacons" pačioje reklamoje.

4.7. Kadangi "web beacons" veikia kartu su "cookies", Lankytojas gali uždrausti "web beacons" rinkti Lankytojo informaciją, nustatydami savo naršyklę kaip nepriimančią bet kokių, arba tik Svetainių "cookies".

5. Lankytojo informacijos naudojimas

5.1. "Draugas.lt" turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Lankytoją. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams "Draugas.lt" gali naudoti informaciją, surinktą apie konkretų Lankytoją:

5.1.1. tam, kad galėtų redaguoti Turinį taip, kaip Lankytojui yra aktualiausia, t.y. tokias Svetainių dalis kaip orų prognozė, horoskopai, reklamos ir kitas. Kai kuriais atvejais "Draugas.lt" reikia žinoti tikslius duomenis apie Lankytoją tam, kad "Draugas.lt" galėtų pasiūlyti specializuotas Paslaugas bei tikslinę reklamą;

5.1.2. "Draugas.lt" kaupia Lankytojo anoniminius duomenis apie Lankytojų kiekį, Lankytojų, kurie matė tam tikrą reklamą ir (ar) paspaudė atitinkamą nuorodą tam tikroje Svetainėje, skaičių ir pan., o taip pat visą demografinę statistiką tų Lankytojų, kurie pastebėjo ir paspaudė atitinkamo trečiojo asmens (pvz., reklamos užsakovo) nuorodą;

5.1.3. "Draugas.lt" taip pat naudoja bendrus duomenis statistinei analizei apie bendras charakteristikas ir Registraciją atlikusių Lankytojų elgesį, siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Svetainių skiltimis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus. Be šių duomenų "Draugas.lt" nežinotų, kurios Svetainių skiltys yra populiariausios ir negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti Turinio ir siūlomų Paslaugų;

5.1.4. "Draugas.lt" kaupia bendrą paieškos žodžių sąrašą iš įvairių paieškos programų. Ši informacija kaupiama anonimiškai ir yra naudojama Paslaugų vystymo, stebėjimo ir gerinimo tikslais, tikslinės reklamos tobulinimui ir kitais tikslais;

5.1.5. "Draugas.lt" naudoja konkretaus Registraciją atlikusio Lankytojo duomenų bazę tam, kad galėtų numatyti, kurią papildomą individualią informaciją toliau gali kaupti "Draugas.lt";

5.1.6. "Draugas.lt" gali naudoti Lankytojo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su Lankytoju susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas Svetainėse, taip pat apie Lankytojo sąskaitas ar Taisyklių pažeidimus bei suteikti kitokią informaciją. Jei Lankytojas dalyvauja Svetainėse organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose, "Draugas.lt" gali panaudoti Lankytojo informaciją, jei Lankytojas laimėtų ir "Draugas.lt" reikėtų susisiekti su juo;

5.1.7. Turėdamas Lankytojo sutikimą, "Draugas.lt" gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (sms) į lankytojo mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie Paslaugas, kurios, "Draugas.lt" nuomone, sudomintų Lankytoją. Turėdamas Lankytojo sutikimą, "Draugas.lt" gali derinti turimą informaciją apie Lankytoją su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Lankytojui įdomius pasiūlymus, o taip pat naujas Paslaugas;

5.1.8. Lankytojo kredito kortelės duomenys, telefono numeris ir kiti duomenys gali būti naudojami renkant ir kaupiant informaciją susijusią su Lankytojo naudojimusi Mokamomis Paslaugomis.

6. Lankytojo informacijos keitimas

6.1. Lankytojas gali, o Taisyklėse nustatytais atvejais ir privalo, papildyti ir (ar) pakeisti savo Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus. Prisijungimo duomenys gali būti keičiami Svetainėse nurodyta tvarka ir būdais.

7. Informacijos apsaugos priemonės

7.1. "Draugas.lt" naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Prisijungimo duomenis. Prie Lankytojo Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti "Draugas.lt" darbuotojai. Kreditinių kortelių numeriai, kuriais naudojamasi Mokamoms Paslaugoms apmokėti, yra specialiai koduojami, siunčiant tokią informaciją interneto ryšiu.

7.2. "Draugas.lt" primena, jog Lankytojas yra pats atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą. "Draugas.lt" prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).

7.3. "Draugas.lt" įsipareigoja stengtis apsaugoti Lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko "Draugas.lt", tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, "Draugas.lt" įspėja, kad "Draugas.lt" negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.

8. Nepilnamečių apsauga

8.1. "Draugas.lt" rūpinasi nepilnamečių asmenų teisių apsauga ir riboja jų galimybes naudotis tam tikromis tik suaugusiems asmenims skirtomis Paslaugomis. Todėl tam tikros Svetainės ar jų dalys gali būti skirtos tik suaugusiųjų auditorijai. Nepilnamečiams lankytojams griežtai draudžiama užeiti į tokias Svetaines ar jų dalis. Lankytojas taip pat yra atsakingas ne tik už savo, bet ir savo nepilnamečių vaikų ar kitų globojamų asmenų elgesį Svetainėse, jei jie Svetainėmis naudojasi Lankytojo aplinkoje, su jo leidimu arba naudodamiesi Lankytojo aparatine įranga.

8.2. Daugiau informacijos apie vaikų ir nepilnamečių saugojimą nuo žalingo interneto poveikio lankytojas gali rasti adresu www.draugiskasinternetas.lt.

9. Programinė įranga ir jos įdiegimas

9.1. "Draugas.lt" gali padaryti prieinamą įdiegimui savo nuožiūra pasirinktą programinę įrangą, skirtą naudoti tam tikroms Svetainėse prieinamoms Paslaugoms. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad "Draugas.lt" gali apriboti Lankytojo galimybes naudotis tam tikromis Paslaugomis tais atvejais, kai nėra įdiegiama tam tikra programinė įranga. Tokia programinė įranga gali būti sukurta tiek "Draugas.lt" tiek ir trečiųjų asmenų. Programinė įranga gali būti sukurta tokiu būdu, kad savarankiškai kontaktuotų su "Draugas.lt" ar trečiųjų asmenų aparatine įranga tam, kad įdiegta programinė įranga veiktų, o taip pat tam, kad Lankytojas turėtų galimybę sužinoti apie tokios programinės įrangos atnaujinimus bei patobulinimus. Tokios programinės įrangos naudojimo sąlygos yra aptariamos atskira sutartimi, kurios tekstas prieinamas Lankytojui įdiegiant tokią programinę įrangą.

10. Asmenį identifikuojančios informacijos saugojimo vieta

10.1. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Lankytojo Prisijungimo duomenys, o taip pat bet kokia kitokia informacija susijusi su lankytoju ir kurią renka "Draugas.lt", gali būti saugoma tiek Lietuvos Respublikoje tiek ir bet kurioje kitoje šalyje. Naudodamasis Svetainėmis Lankytojas sutinka su aukščiau nurodytos informacijos perdavimu už Lankytojo šalies ribų.

11. Priemonės kurių gali imtis Lankytojas, siekdamas apsaugoti savo informaciją

11.1. "Draugas.lt" įspėja, kad Lankytojas turi būti atsargus ir neturėtų atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios, kaip Lankytojo tikras vardas, asmens kodas, elektroninio pašto adresas ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Svetainėse teikiamomis Paslaugomis. Tokia informacija gali būti panaudota ir nukreipta prieš Lankytojo interesus, taip pat ir tokioms veikomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan. Siekiant riboti nepageidaujamų laiškų siuntimą, "Draugas.lt" blokuoja tam tikrus elektroninius adresus ir domenus, iš kurių neleidžiama siųsti elektroninių laiškų į bet kurio lankytojo, besinaudojančio Svetainėse teikiama elektroninio pašto paslauga, elektroninį paštą.

11.2. "Draugas.lt" siekia apsaugoti nepilnamečius, besinaudojančius Svetainėmis ir jose teikiamomis Paslaugomis, tačiau "Draugas.lt" neturi jokių galimybių apsaugoti tokių asmenų, po to kai jie palieka Svetaines. "Draugas.lt" prašo Lankytoją perspėti nepilnamečius asmenis, kad naudodamiesi Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, jie nesidalintų savo asmenine informacija su jokiais trečiaisiais asmenimis.

11.3. "Draugas.lt" atkreipia tėvų dėmesį į galimybes naudotis programine įranga, kuri užkerta galimybes nepilnamečiams asmenims prieiti prie nederamos informacijos internete.

12. Susisiekite su mumis.

12.1. Klausimai, susiję su Privatumo politika, turėtų būti siunčiami:

UAB "Draugas.lt"
Olimpiečių g. 5-10, LT-09237 Vilnius
privatumas@dr.lt

13. Atnaujinimai.

13.1. "Draugas.lt" turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo bet kurioje iš Svetainių. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėse.

© 2006 – 2024 Forumas "Draugas.lt"  |  Privatumo politika  |  Naudojimosi taisyklės  |  Reklama  |  Kontaktai